facebook instagram
kalender

Leverantörsfaktura

Vi har tre möjligheter för er att leverera era fakturor. Vi vill i första han ha E-faktura, i andra hand PDF-faktura och om ingen av ovanstående går att erbjuda så tar vi tills vidare emot pappersfakturor.

PAPPERSFAKTURA

Vi tar tills vidare emot pappersfakturor på adressen:

B. HELLBERGS ENTREPRENAD AB
Kund-id FRX3247
FE 301
SE-105 69 STOCKHOLM

PDF-FAKTURA

Om ni från Ert affärssystem kan skriva ut era fakturor som PDF-filer skickar ni dessa till;

levfakt@hellbergsentreprenad.se

Följande gäller för att mejl-tjänsten ska fungera:

1. Endast en faktura i varje pdf-fil.
2. Bilagor ska vara inkluderade i samma pdf-fil som fakturan.
3. Fakturorna ska vara adresserade som en pappersfaktura (se ovan).
4. Mailen kommer inte att hanteras om mottagaren är dold, dvs när det t ex står ”undisclosed recipients”. Detta är av säkerhetsskäl, eftersom mottagaren måste kunna verifieras så måste rätt adress (dvs ovanstående) också synas i till-fältet.
5. Eventuell text i själva mailet kommer INTE att bli läst då detta är en automattjänst.

E-FAKTURA

För Er som redan idag kan skicka Elektroniska fakturor såsom tex. Svefaktura ber vi Er kontakta den e-fakturaoperatör (VAN-operatör) ni anlitar, och be dem göra uppsättningen enligt följande information.

Vår elektroniska identifierare (organisationsnummer) för e-fakturor är: 5561925297

Van-operatör: Crediflow

Generellt för de tre alternativen gäller;

Faktura skall vara märkt med Projektnummer/Maskinnummer OCH beställarens Namn

1. Skicka inte fakturakopior.
2. Skicka endast fakturor till ovanstående adresser, all övrig post sänds till vår ordinarie postadress;
Rydells väg 7, 835 32 KROKOM

3. Eventuella betalningspåminnelser ska skickas till vår ordinarie postadress eller reskontra@hellbergsentreprenad.se
4. Betalningsvillkor 30 dagar netto, om inte annat är avtalat.
5. Fakturor som sträcker sig över två kalendermånader skall delas i två, en för respektive kalendermånad.
6. Fakturor som inte motsvarar kraven kommer att återsändas till utställaren för komplettering/åtgärd.
7. Vi tar inget ansvar för feladresserade mail, dessa kommer inte att handläggas.
8. Ev frågor ang leverantörsfakturor mejlas till reskontra@hellbergsentreprenad.se