facebook instagram
kalender
Slide
Slide

Från första spadtaget till tyngsta lyftet

Vi löser alla typer av mark- och anläggningsarbeten. Och vi står vid våra kunders sida från första till sista spadtaget.

Gräver schaktar lyfter

Behöver du en lyftkran eller byggkran?

Vi har alla slags kranar för att lyfta tunga saker, otympliga material och allt sådant som du inte kan rubba på egen hand.
Vi erbjuder även tjänster inom mark och skog. Med de stora maskiner vi har, gräver, bärgar och transporterar vi grus, sand, stenar, timmer och annat skogs- eller markavfall.

Fullt ös sedan 1938

Ändan sedan vårt första spadtag på 30-talet har kundernas behov av effektiva lösningar präglat bolagets utveckling. Motivationen att överkomma hinder ligger i Hellbergs DNA.

Vi fokuserar mer på lösningar än problem.

Värnar om din och andras säkerhet

Vi är idag 10-talet engagerade kollegor som tillsammans med våra samarbetspartner utför hållbara arbeten.

Vi har vår bas i Krokom (utanför Östersund, intill E14). Där har vi en komplett verkstad för tunga maskiner och uppställningsytor samt förråd.

När du anlitar oss ser vi till att alla som arbetar med tunga lyft kan utföra sitt arbete på säkrast möjliga sätt