Om oss

Verksamheten grundades 1938 av Birger Hellberg med traktorrörelse, för att i mitten av 40-talet komplettera med brunnsborrningar. 1948 utökades verksamheten med gräv- och schaktmaskiner för att senare omfatta även byggkranar. 1968 införskaffades Norrlands första helhydrauliska mobilkran.

Den enskilda firman ombildades 1976 till aktiebolag med båda sönerna Johnny och Gunnar som delägare. 2017 överläts bolaget till kusinerna Jens och Lars Sundqvist, med båda bröderna Hellberg fortsatt engagerade i rörelsen. Bolaget är medlem i Maskinentreprenörerna och Schaktförmedlingen.

Bolagets lokaler innefattar en större verkstadslokal med plats för tunga fordon fullständigt utrustad för servicearbeten och reparationer. Därtill finns kallgarage och carportar samt stora ytor för uppställning/upplag.

Länk till artikel om Hellbergs Entreprenad i ÖP

Bröderna Gunnar och Johnny Hellberg och kranföraren Kim-Milan Nielsen flankeras här av nya ägarna Lars Sundqvist och Jens Sundqvist.